İnternet Reklamcılığı

İnternet reklamları artık başarılı bir pazarlama kampanyasının ayrılmaz öğesi haline gelmiştir. Yanıt verici, çok yönlü, hem marka farkındalığını ve bağlılığını geliştirmek hem de yanıt almak ve satın alma davranışı sağlamak için uygundur. İnternet reklamları ile gelen kanıtlanmış avantajlar göz önüne alındığında, dünya çapında reklam bütçelerinin artık yüzde 15’inin internet reklamcılığına harcanması şaşırtıcı değildir. Aslında, akla gelen soru, geri kalan yüzde 85’in ne kadarının dijital alanda çok daha iyi değerlendirilebileceğidir.

İnternet reklamları çoğu zaman şimdiye kadar icat edilmiş en büyük doğrudan tepki stratejisi olarak görülmektedir. Ama bu, hikayenin sadece bir kısmı. İnternet reklam kampanyaları tüketicileri satın alma sürecinin her noktasında, bugünün tüketicilerinin istediği ama başka hiçbir kanalın sunamadığı bir etkileşim düzeyi ile hedefleyebilir. İnternet reklamları yeni marka bağlılık ve ilişki düzeyleri geliştirebilir, markanın ağızdan ağza yayılmasını neredeyse anında sağlayabilir, izleyicileri başka hiçbir medyanın yapamadığı kadar hedefleyebilir ve satın alma davranışını anında etkileyebilir durumdadır. İnternet tüketicilerin markalarla ilişki kurma biçimlerini hızla değiştirdi; reklam verenlerin bu değişime ayak uydurabilmesi için ‘Neden İnternet Reklamları?” sorusundan “Nasıl İnternet Reklamları?” sorusuna geçmeleri gerek. Günümüzün en başarılı bütünleşik pazarlama kampanyalarının çoğu en baştan itibaren internetin potansiyeli etrafında stratejiler geliştirerek etki yarattılar.

Bu gün Türkiye nüfusu 77 milyon ve bu 77 milyonluk nüfusta genişbant internet yani ADSL abone sayısı 30 milyonu geçmiş durumda. Her gün internette dolaşan kişi sayısı ise 22 milyonun üzerinde. Bu rakamlar ve Google, MSN, Facebook gibi sitelerin ve araçlarının kullanım sayıları da şu şekilde ortaya çıkıyor. Google Türkiye'de arama motorları kullanım sıralamasının başında yer alıyor ve global internet kullanıcılarının %86 sı tarafından kullanılıyor. Microsoft ağına bağlı Hotmail kullanıcı sayısı 27 milyon, MSN mesenger kullanıcı sayısı 29 Milyon ve msn.com.tr internet sitesi kullanıcıları da 14 milyonun üzerinde olarak ortaya çıkıyor. Facebook ise dünyanın bir numaralı sosyal paylaşım sitesi ve Türkiye ülkeler bazında dünyada facebook'un en yoğun kullanıldığı ülke durumunda. Türkiye'de Facebook kullanıcı sayısı 20 Milyona yaklaşmış durumda.